Навчально-методичні матеріали

Силабуси

(Довган Ю. Л.)

СО Західна Україна у 1920-30…

СО Зброєзнаство на УІ

СО ІТІМ

Силабус Західна Україна у 1920-30…

Силабус Зброєзнаство на УІ

Силабус Історіографія всесвітньої історії

Силабус ІТІМ

Силабус НАЛІС

Силабус Основи зброєзнавстрва та уніформістики

Силабус ППУЗІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ”

Навчальний-план-Історія-та-археологія-032-2016

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Викладачами кафедри приділяється значна увага підготовці навчальних, навчально-методичних матеріалів, підручників, посібників. За останні роки було опубліковано близько 30 відповідних видань. У 2000-2016 роках вийшли 5 підручники, 18 навчальних посібників, 6 методичних рекомендації, тощо.

Марущенко О.В. Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2018. – c.

Марущенко О.В. Історія країн Азії і Африки нового та новітнього часу: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2018. – c.

Жерноклеєв О.С. Історіографія всесвітньої історії ХХ ст: матеріали до хрестоматії з дисципліни. – Івано-Франківськ : НБ ПНУ, 2018. – c.

Стефанюк Г.В. Джерелознавство: опорні конспекти і самостійна робота

Стефанюк Г.В. Історична географія: опорні конспекти і самостійна роботаДовган Ю.Л. Етнополітичні процеси в Захійдній Україні в 1920 – 1930 рр.: джерела та історіографія

 

Довган Ю.Л. Основи зброєзнавства і уніформістики країн світу: методичні рекомендації

Довган Ю.Л. Історіографія: теорія і методика (методичні рекомендації)

 

Шологон Л.І. Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для студентів першого курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин спеціальності “Історія”

Шологон Л.І. Спеціальні історичні дисципліни: мова та письмо. Термінологічний словник. Методичні вказівки для студентів другого курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин спеціальності “Історія” для підготовки до термінологічного диктанту

Шологон Л.І. “Національно-культурний рух українців Галичини (1848-1914 рр.): джерела та історіографія” Методичні вказівки зі спецкурсу для студентів третього курсу Інституту історії, політології і міжнародних відносин спеціальності “Історія”

 

Кіндрачук Н.М. Культура і памятки Прикарпаття: методичні рекомендації 

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться історико-культурною спадщиною Прикарпаття.

 

Великочий В.С., Кіндрачук Н.М. Історико-культурна спаджина Карпатського регіону: навчально-методичний посібник

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться історико-культурною спадщиною Карпастького регіону, культурним туризмом.

Великочий В.С., Кіндрачук Н.М. Методичні рекомендації з курсу “Історико-культурнаспадщина Карпатського єврорегіону”

 

Галичина в Другій світовій війні (1939-1945 рр.).Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 125 с. (співавтори Великочий В.С., Дерев’янко С.М., Марущенко О.В., Савчук Б.П.).

Мій рідний край Прикарпаття. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 376 с. (співавтори Великочий В.С., Дерев’янко С.М., Марущенко О.В., Савчук Б.П.).

Дерев’янко С.М., Стефанюк Г.В. Джерелознавство: Навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання до курсу. – Івано-Франківськ, 2006. – 30 с.

Дерев’янко С.М., Шологон Л.І. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу “Спеціальні історичні дисципліни” для студентів 2-3 курсів історичного факультету. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 34 с.

Історія України: Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності “Історія”, “Політологія”, “Філософія”, “Релігієзнавство”. Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 216 с. (Марущенко О.В., Стефанюк Г.В., Шологон Л.І. та ін.)

Історія України: Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності “Історія”, “Етнологія”, “Політологія”, “Філософія”, “Релігієзнавство”. Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 232 с. (Марущенко О.В. та ін.)

Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 432 с.

Лисенко О.Є., Марущенко О.В. Організація українських націоналістів та Українська повстанська армія: Бібліографічний покажчик публікацій 1998-2002 рр. К.: Інститут історії України НАН України, 2002. – 199 с.

Лисенко О.Є., Марущенко О.В. Українсько-польські стосунки періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії: Бібліографічний покажчик. Київ – Івано-Франківськ: Інститут історії України НАН України, 2003. – 124 с.

Савчук Б., Кобута С. Рух за національну незалежність і національне відродження//Мій рідний край – Прикарпаття. Навчальний посібник для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 365-373.

Савчук Б.П. Волинь у 20-30-ті роки XX ст. (Приховане минуле). Методичний посібник для вчителів і студентів. – Рівне, 1992. – 54 с.

Савчук Б.П. Вступ до етнології. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2003. – 220 с.

Савчук Б.П. Прикарпаття в складі Австро-Угорської монархії (1772-1918) // Мій рідний край – Прикарпаття. Навчальний посібник для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 55-61.

Савчук Б.П. Формування українського етносу. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2002. – 224 с.6.

Савчук Б.П., Кобута С.Й. Роки незалежності // Мій рідний край -Прикарпаття. Навчальний посібник для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 83-84.

Савчук Б.П. Українська етнологія. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2004. – 540 с.

Стефанюк Г.В. Методичний посібник з курсу “Джерела з історії України” для студентів Інституту історії і політології. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 36 с.

Шологон Л.І. “Джерела до вивчення історії ЗУНР”: методичний посібник зі спецкурсу для студентів третього курсу Інституту історії і політології (спеціальність “Історія”). – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 30 с.

Шологон Л.І. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу “Вступ до спеціальності” для студентів першого курсу Інституту історії і політології (спеціальність “Історія”). – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 19 с.

Стефанюк Г.В. Джерелознавство: Навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання до курсу. – Івано-Франківськ, 2006. – 30 с.

Шологон Л.І. “Джерела до вивчення історії ЗУНР”: методичний посібник зі спецкурсу для студентів третього курсу Інституту історії і політології (спеціальність “Історія”). Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 34 с.

Стефанюк Г.В. Історична географія: навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги, комплексні кваліфікаційні та тестові завдання / Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2008. – 46 с.

Стефанюк Г.В. Навчально-методичний посібник з курсу “Теорія і методика наукового дослідження: навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги, комплексні кваліфікаційні та тестові завдання” для студентів Інституту історії і політології. – Івано-Франківськ, 2008. – 55 с.

Стефанюк Г.В. Культурні процеси в Західній Україні у період Другої світової війни: / Навчально-методичний посібник зі спецкурсу. – Івано-Франківськ, 2008. – 46 с.

Стефанюк Г.В. Навчально-методичний посібник зі спецкурсу “Етнополітичні процеси в Західній Україні у 1939 – 1944 рр.: джерела та історіографія”. Івано-Франківськ, 2008. – 50 с.

Великочий В.С., Шологон Л. І. „Архівна практика: методичний посібник для студентів другого курсу Інституту історії і політології спеціальності „Історія”. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 23 с.

Шологон Л.І. “Спеціальні історичні дисципліни: мова та письмо”: методичний посібник для студентів другого курсу Інституту історії і політології спеціальності „Історія”. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 42 с.

Шологон Л.І. “Спеціальні історичні дисципліни: предмет і символи”: методичний посібник для студентів другого курсу Інституту історії і політології спеціальності „Історія”. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 60 с

Довган Ю.Л. Історіографія: теорія і методологія: навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги, комплексні кваліфікаційні та тестові завдання / Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2008. – 26 с.

Райківський І.Я., Королько А.З., Марущенко О.В. Як виконувати курсову роботу. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ., 2009. – 45 с.

Стефанюк Г.В. Історична географія: навчально-методичний посібник для студентів інститутут історії і політології. – Івано-Франківськ, 2012. – 50 с.

Шологон Л.І. Спеціальні історичні дисципліни: мова та письмо. Методичний посібник лоя студентів 2 курсу Інституту історії і політології. – Івано-Франківськ, 2012. – 70 с.

Стефанюк Г.В. Теорія і методика наукового дослідження: опорні конспекти і самостійна робота. – Івано-Франківськ, 2013. – 122 с.

Стефанюк Г.В. Джерела з історії України: опорні конспекти і самостійна робота. – Івано-Франківськ, 2013. – 127 с.

Шологон Л.І. Спеціальні історичні дисципліни: предмет і символ. – Івано-Франківськ, 2013. – 87 с.

Шологон Л.І. Національно-культурний рух українців Галичини (1848-1914 рр.): джерела та історіографія. Методичні вказівки зі спецкурсу. – Івано-Франківськ, 2013. – 45 с.