8 червня 2018 р.  завідувач кафедри доц. Марущенко О.В. у спеціалізованій вченій раді у Дрогобицькому пед. університеті ім. І. Франка виступив офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації І.І. Суховерської “Сучасна російська історіографія Другої світової війни”.