Тематика курсових, дипломних робіт 2018 рік

Історія та археологія
– Українське представництво в Галицькому крайовому сеймі (1889 – 1914рр.): джерела та історіографія
– Політика історичної пам’яті щодо Першої світової війни у Франції: джерела та історіографія
– Новий курс Рузвельта: джерела та історіографія
– Польські репресії проти українського населення на території Західної України у 1920 – 1930 рр. (на прикладі Івано-Франківської області): джерела та історіографія
– Католицька церква та папство в роки Столітньої війни (1357 – 1453 рр.): джерела та історіографія
– Рональд Рейган: історичний портрет. Джерела та історіографія
– Грошовий обіг у Галичині (1772 – 1918 рр.)
Середня освіта (історія)
– Внутрішня і зовнішня політика Сербії та Чорногорії (1992 – 2006 рр.): джерела та історіографія
– Ліберальні реформи в Російській імперії в другій половині ХІХ ст.: джерела та історіографія
– Культурне життя української громади в м. Коломиї (1848 – 1914 рр.): джерела та історіографія
– Військова справа Тевтонського ордену ХІІ – ХV ст.: джерела та історіографія
– Європейський Союз в умовах нового світового порядку: джерела та історіографія
– Перша світова війна у французькій літературі: джерела та історіографія
– Центрально-Східна Європа і міжнародні відносини (1922 – 1939 рр.): джерела та історіографія
– Суспільно-політична діяльність Олекси Гірника (1912 – 1978 рр.): джерела та історіографія
– Михайло Драгоманов і Галичина: джерела та історіографія
– Михайло Павлик – письменник, вчений і громадський діяч: джерела та історіографія
Тематика магістерських робіт
(ІІ курсу денної форми)
Історія та археологія

– Юрій Тютюнник – генерал армії УНР: джерела та історіографія
Середня освіта (історія)
– Дослідження руху шестидесятників у вітчизняній історіографії

 • Орієнтовна тематика курсових, дипломних і магістерських робіт

  Курсові роботи:

  • Джерела української генеалогії.

  • Генеалогічні розвідки на сторінках часопису “Пам’ять століть”.

  • Монети незалежної України.

  • Національні грошові знаки України 1917-1921 рр. в сучасній українській історіографії.

  • Грошова система України 1991-2006 р. на сторінках “Вісника Національного банку України”.

  • Громадсько-політична та літературна діяльність В.Стефаника: джерела та історіографія.

  • Життя та творчість Соломії Крушельницької в сучасній українській історіографії.

  • Життя та творчість Марка Черемшини в сучасній українській історіографії.

  • Українська початкова та середня освіта Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії.

  • Музичне мистецтво Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в історіографії.

  • Зародження писемності у східних слов’ян: джерела та історіографія.

  • Палеографія як спеціальна історична дисципліна.

  • Зовнішні ознаки пам’яток писемності Київської Русі ХІ-ХІУ ст.

  • Неографія як спеціальна історична дисципліна.

  • Античні монети Північного Причорномор’я.

  • Грошовий обіг і монети на українських землях під час польсько-литовського панування (ХІУ-ХУІ ст.).

  • Сучасні паперові гроші як джерело з політичної та економічної історії країн світу.

  • Паперові гроші України 1917-1921 рр.

  • Берестяні грамоти: особливості виготовлення і поширення, відомі пам’ятки.

  • Українське просвітництво 17-18 століть: джерела і історіографія.

  • Українське козацтво в російській історіографії 17-19 ст.

  • Джерела до вивчення холодної (білої) зброї на українських землях у 18- поч. 20 ст.

  • Рукопашний бій серед українського населення у 18-20 ст.: історіографія проблеми.

  • Військова тактика збройних формувань українського народу у 18-19 ст.: історіографія проблеми.

  • Українське Відродження (15-17 ст.): історіографія проблеми.

  • Жіночий костюм і прикраси, як джерело у працях істориків 19 ст.

  • Науково-теоретична спадщина о. Олександра Меня: джерела та історіографія.

  • Спогади як джерело до вивчення діяльності Організації українських націоналістів.

  • Голокост в сучасній вітчизняній історіографії.

  • Українське питання у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни: історіографічний аспект.

  • Оцінка діяльності ОУН (б) та ОУН (м) в сучасній українській історіографії.

  • Україна в політичних планах Німеччини (1941 – 1944 рр.): історіографія проблеми.

  • Етноконфесійні процеси в Україні в 1944 – 1953 рр.: історіографічний аспект.

  • Культурне життя Західної України в період нацистської окупації: історіографія.

  • Спогади як джерело до вивчення національно-визвольного руху на Станіславщині у роки Другої світової війни.

  • Колабораціонізм в Україні у роки Другої світової війни: історіографічний аспект.

  • Спогади як джерело до вивчення соціально-економічного та політичного становища Галичини в 1941 – 1944 рр.

  • Польсько-українська війна 1918-1919 рр. в сучасній українській історіографії.

  • Мемуари як джерело вивчення українського націоналістичного руху на Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ ст.

  • Український націоналістичний рух на Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ ст. в діаспорній історіографії.

  • Культурно-мистецькі товариства на Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ ст..

  • Греко-католицька церква на західній Україні у 20-30-ті роки ХХ ст..

  • Станіславщина в період Першої світової війни.

  • Політичні репресії на Станіславщині (вересень 1939 – червень 1941 рр.).

  • Українська преса як історичне джерело вивчення суспільного життя Західної України у 20-30-ті роки ХХ ст.

  • Соціально-економічний розвиток Західної України у 20-30-ті роки ХХ ст.

  • Діяльність Михайла Грушевського в галузі української етнології та етнографії.

  • Українські політичні партії на Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ ст. в сучасній українській історіографії.

  • Мемуари як джерело історії ЗУНР.

  • Іван Франко про революцію 1848 року в Галичині.

  • Яків Головацький в сучасній українській історіографії.

  • “Руська трійця” в сучасній українській історіографії.

  • Наукова спадщина М.С. Грушевського в оцінці сучасної вітчизняної історіографії.

  • Українська культура в наукових дослідженнях ХІХ-ХХ ст.

  • Культурний розвиток Прикарпаття 50-70 рр. ХХ ст. Джерела і історіографія.

  • Розвиток української культури в країнах Центральної Європи у міжвоєнну добу. Історіографічний огляд.

  • Культурно-просвітницькі організації українців в країнах США і Канади. Джерела та історіографія.

  • Культура Галицько-Волинського князівства в джерелах.

  • Меценати розвитку української культури ХІХ ст.

  • Актуальні питання української культури на сучасному етапі (1991-2006 рр.).

  • Проблеми і здобутки української культури в другій половині ХХ ст.

  • Законодавство України про культуру та мову (1991-2006 рр.).

  • Українська культура в контексті розвитку світової культури на зламі ХХ і ХХІ століть.

  Бакалаврські роботи

  • Національно-культурне життя українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в періодиці Прикарпаття.

  • Спеціальні історичні дисципліни на сторінках журналу “Пам’ятки України: історії та культура”.

  • Громадсько-політична та наукова діяльність І.Франка: джерела та історіографія.

  • Духовна культура кримських татар Бахчисарайського району Автономної республіки Крим.

  • Окупаційний режим в дистрикті Галичина у 1941-1944 р.: джерела та історіографія.

  • Культурно-освітнє життя в Західній Україні у роки нацистської окупації: джерела та історіографія.

  • Розвиток освіти і культури в Західній Україні у 1944-1953 рр.: джерела та історіографія.

  • Спогади воїнів УСС і УГА як історичні джерела.

  • Культура України в період сталінського тоталітаризму: джерела і історіографія.

  • Україна і Росія у світлі культурних взаємин ХІХ – ХХ ст.

  • Спогади як історичне джерело вивчення діяльності ОУН-УПА в період німецької окупації України.

  • Спогади як історичне джерело вивчення українського визвольного руху на Західній Україні в 1945-1950-х роках.

  • Етнонаціональна самосвідомість українців в ХХ ст.. в українській історіографії

  Дипломні роботи

  • Картографія як спеціальна історична дисципліна.

  • Культура і побут населення Рахівщини Закарпатської області (ХХ ст.).

  • Історія української культури в дослідженнях вчених західної і східної української діаспори.

  • Матеріальна і духовна культура населення стародавнього Галича (ХІІ-ХІУ ст.).

  • Діяльність Української військової організації – Організацій українських націоналістів в сучасній вітчизняній історіографії (1991-2006 рр.).

  • Сучасна вітчизняна історіографія Української повстанської армії (1991-2006 рр.).

  • Родова геральдика України: становлення, розвиток, сучасний стан.

  • Генеалогія як галузь історичних знань.

  • Родинні звичаї і обряди населення Жидачівського району Львівської області в ХХ ст.

  • Епістолярна спадщина видатних діячів Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як джерело до вивчення національно-культурного життя краю.

  • Громадсько-політична діяльність Василя Стефаника: джерела та історіографія.

  • Громадсько-політична діяльність Марка Черемшини: джерела та історіографія.

  • Ізмаїл-бей Мустафа-огу Гаспринський в українській та кримсько-татарській культурах: джерела та історіографія.

  • Християнська спільнота в європейському середньовіччі ХІІ-ХІІІ століть: ментальність, світ емоцій, форми поведінки. Джерела та історіографія.

  • Рух Опору в Україні у 1941-1944 рр. як історіографічна проблема.

  • Діяльність митрополита Андрея Шептицького в сучасній українській історіографії.

  Магістерські роботи

  • Галичина в роки Першої світової війни: історіографія.

  • Проблеми етногенезу українського народу в історіографії ХУІІІ – поч. ХХІ ст.

  • Колабораціонізм в окупованій Європі в роки Другої світової війни. Історіографія проблеми.

  • Суспільно-політичні процеси в Західній Україні у 1939-1944 рр.: джерела та історіографія.

  • Спеціальні історичні дисципліни на сторінках часопису “Пам’ятки України: історія та культура”.

  За час існування кафедри (2000-2016 рр.) підготовлено і захищено 80 бакалаврських, 40 магістерських, 90 дипломних робіт.