Самостійна робота

План-графік
контролю самостійної роботи студентів
кафедри історіографії і джерелознавства

на 2017-2018 н.р.

1. Марущенко О.В.
Нацистський окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр.: джерела та історіографія («Ісередня освіта. Історія», СОІм-11) середа 15-17 год.; 613 ауд.

2. Довган Л.Л.
Історіографія: теорія і методологія (Історія І-3 курс) середа 15-17 год. 612 ауд.
Спеціалізація (Історія І-4 курмс) середа 15-17 год.; 612 ауд.
Курс за вибором (Історія І-3 курс) середа 15-17 год.; 612 ауд.
3. Стефанюк Г.В.
Джерелознавство і архівознавство («Історія та археологія»; «Середня освіта. Історія» ІАІ-11, 12 СОІ-11) четвер 15-17 год.; 612 ауд.

4. Шологон Л.І.
Вступ до спеціальності «Історія та археологія (Історія» ІА-11,12 ) середа 15-17 год. 614 ауд.
Спеціалізація (Історія І-3 курс); середа 15-17 год; 614 ауд.
Усна історія: теорія, методологія, практика (Історія та археологія ІАІм-11); середа 614 ауд .

5. Кіндрачук Н.М.
Українська національна еліта («Середня освіта. Історія» СОІМ-11); четвер 15-17 год; 614 ауд.