Практика

ГРАФІК
проведення виробничих і навчальних практик 2019-2020 н. р.
Факультету історії, політології і міжнародних відносин
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Графік практики 2020 р.

ПРОГРАМА АРХІВНОЇ ПРАКТИКИ НА 2020

Програма архівної практики. 2020 р.

АРХІВНА ПРАКТИКА

Архівна практика студентів другого курсу спеціальності «Історія» проходить на базі Державного архіву Івано-Франківської області (далі – ДАІФО) на підставі угоди, укладеної 1 липня 2011 р. Закріпити здобуті теоретичні знання на практиці їм допомагають провідні спеціалісти архіву. Студенти знайомляться із системою зберігання документів ДАІФО (мають унікальну нагоду потрапити у сховище архіву), їх використанням (отримують інформацію про роботу читального залу), реставрацією (майстер-клас із реставрації проводять спеціалісти відділу фізичної схоронності документів), фотокопіюванням тощо; фондами бібліотеки архіву, де зберігаються рукописні, стародруковані та інші рідкісні книги; роботою столу довідок (особливе цікавими для студентів є довідки генеалогічного характеру). Такі знання і вміння не тільки знадобляться в процесі майбутньої роботи, але й суттєво розширюють кругозір майбутнього фахівця-історика. Науковими керівниками архівної практики є проф. Шологон Л.І. та доц. Кіндрачук Н.М.

ТРЕФОЛОГ. РУКОПИС. 1431 Р.

БІБЛІОТЕКА ДАІФО

Іншою важливою складовою архівної практики є те, що студенти, виконуючи індивідуальні завдання, здобувають навики пошуку і опрацювання неопублікованих документів із певної проблематики (працюють із путівниками, описами, архівними справами). Тобто, в процесі практики формуються фахівець-історик, який зможе реалізувати себе в науковій сфері.

АРХІВОСХОВИЩЕ