План наукової діяльності

Довідка про стажування

Довідка про стажування

План наукової діяльності кафедри

Захист докторської дисертації доц. Марущенком О.В. на тему : “Україна в Другій світовій війні: сучасна вітчизняна історіографія”.

Підготовка і публікація монографії Марущенка О.В. “Волинська трагедія 1943 р. в сучасній вітчизняній історіографії”.

Участь доцентів Марущенка О.В. і Стефанюк Г.В. у написанні двотомної колективної монографії “Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття” (Київ, Інститут історії України НАН України).

Підготовка і публікація монографії доц. Стефанюк Г.В. “Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941-1944 рр.)”

Підготовка і публікація серії статей доц. Шологон Л.І. з проблеми “Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848-1914 рр.)”

Підготовка і публікація доцентом Довганом Ю.Л. серії статей з історії військової уніформістики.

Захист асистентом кафедри Заник Л.Д. кандидатської дисертації на тему: “Весна народів” 1848-1849 рр. в Галичині в українській історіографії”.
Захист асистентом кафедри Кройтором В.К. кандидатської дисертації на тему “Українське питання в політиці Румунії (1921-1928 рр.).”

Захист аспіранткою Винник Н.М. кандидатської дисертації на тему: “Український суспіль6но-політичний рух Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. в українській історіографії”.

Участь у підготовці і проведенні Всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій в рамках проекту “Україна Соборна” (м. Донецьк), а також присвячених 100-річчю від дня народження Р.Шухевича, С.Бандери, 65- і 70-річчю УПА.

Проведення 17-18 травня 2007 р. Всеукраїнської наукової конференції “Роман Шухевич в українському національно-визвольному русі ХХ століття”, присвяченої 100-річчю від дня народження Головного командира УПА Романа Шухевича.

Проведення 19 грудня 2008 р. Міжнародної наукової конференції “Степан Бандера в українському національно-визвольному русі ХХ століття”, присвяченої 100-річчю від дня народження Провідника ОУН Степана Бандери.

Підготовка до друку збірників матеріалів конференції до 100-річчя Р.Шухевича і С.Бандери (Галичина. – 2008. – Ч. 14; 2009. – Ч. 15-16).

Підготовка циклу статей в контексті виконання кафедральної теми “Етнополітичні та етнокультурні процеси в Галичині у кінці ХІХ – середині 40-х рр. ХХ ст.: джерела та історіографія”.

Підготовка і проведення Всеукраїнської наукової конференції “УПА – феномен вітчизняної і світової історії ХХ ст.” (11 жовтня 2012 р.)

Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри Вичівським П.П. «Польська і російська історіографії відновлення державної незалежності України (1991-2012 рр.)» (травень 2013 р., Інститут української археографії і джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м.Київ).

Захист кандидатської дисертації аспіранткою кафедри Надурак Н.М. «Український право радикальний рух (1920-1941 рр.): історіографія» (квітень 2014 р., Переясав-Хмельницький державний педагогічний університет.

Завантажити (ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ)