Перелік дисциплін спеціалізації кафедри історіографії і джерелознавства

Етнополітичні процеси в західноукраїнському регіоні в ХІХ-ХХ ст.: джерела та історіографія (проф. Шологон Л.І.).

Національно-культурний рух українців Галичини др. пол. ХІХ- поч. ХХ ст.: джерела та історіографія (проф. Шологон Л.І.).

Історія ЗУНР: джерела та історіографія (доц. Кіндрачук Н.М.).

Етнополітичні процеси в Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ ст.: джерела та історіографія (доц. Довган Ю.Л.).

Етнополітичні процеси в Західній Україні в роки Другої світової війни: джерела та історіографія (доц. Стефанюк Г.В.).

Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни: істороіграфія (доц. Марущенко О.В.)