Основні напрямки наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

1. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.): історіографія (доц. Марущенко О.В.).
2. Волинська трагедія 1943 р. в сучасній вітчизняній історіографії (доц. Марущенко О.В.).
3. Нацистський окупаційний режим в Україні (1941-1944 рр.): історіографія (доц. Марущенко О.В., доц. Стефанюк Г.В.).
4. ОУН і УПА в роки Другої світової війни: історіографія (доц. Марущенко О.В., доц. Стефанюк Г.В.).
5. Галичина в роки німецько-угорської окупації (1941-1944 рр.): історіографія (доц. Марущенко О.В., доц. Стефанюк Г.В.).
6. Український національно-визвольний рух в роки Другої світової війни: історіографія (доц. Марущенко О.В., доц. Стефанюк Г.В.).
7. Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни: сучасна вітчизняна історіографія (доц. Марущенко О.В.).
8. Мікроісторія: теорія, методологія, практичні напрацювання (доц.. Довган Ю.Л.).
9. Культурні процеси в Західній Україні в роки німецької окупації (1941-1944 рр.) (доц. Стефанюк Г.В.).
10. Національно-культурний рух в Галичині (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.): джерела та історіографія (доц. Шологон Л.І.).
11. Історія ЗУНР: джерела та історіографія (к.і.н. Вичівський П.П.).
12. Національна державність України 1917-1920 рр. і зовнішній світ: історіографія (доц.. Довган Ю.Л.).
13. Історія світової і вітчизняної культури, міжнародні культурні зв’язки (проф. Соя М.М.).
14. Галицький соціум в роки нацистської окупації 1941-1944 рр (доц. Стефанюк Г.В.).
15. Польська і російська історіографії відновлення державної незалежності України (к.і.н. Вичівський П.П.).
16. Зброєзнавство та уніформістика України та зарубіжних держав (доц.. Довган Ю.Л.).

Наукові конференції:

Кафедра виступала ініціатором, організатором і співорганізатором низки представницьких наукових конференцій, серед яких слід назвати наступні:
– регіональна конференція, присвячена життю і науковій діяльності українського історика Мирона Кордуби (2001 р.);
– всеукраїнська конференція “Українська Повстанська Армія – феномен національної історії”, присвячена 60-річчю УПА (2002 р.);
– міжнародна наукова конференція “Духовна вісь України: Галичина-Наддніпрянщина-Донеччина” (червень 2004 р.);
– всеукраїнська наукова конференція “Роман Шухевич в українському національно визвольному русі ХХ ст” (до 100-річчя від дня народження, м.Івано-Франківськ, 2007 р.);
– міжнародна наукова конференція “Степан Бандера в українському національно-визвольному русі ХХ ст.” (до 100-річчя від дня народження, м. Івано-Франківськ, 2008 р.);
– всеукраїнська наукова конференція “Українська Повстанська Армія – феномен вітчизняної і світової історії ХХ ст.”, присвячена 70-річчю створення УПА (2012 р.).

У 2009 р. доцент кафедри В.С. Великочий опублікував монографію “Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914-1919 рр” (Івано-Франківськ, 2009. – 812 с.)
У 2005-2013 рр. кращі студенські наукові статті і повідомлення були надруковані у збірнику наукових праць “Евріка” (К.Жигня, О.Дутчак, І.Галайчук, Н.Нагорняк, П.Гава, М.Фіцич, В.Глизнар, В.Кочкодан, М.Дорожинська, І.Шиян, Р.Савіцький, Р.Глінка).
У 2010 р. Тодішній студент 5 курсу В.Глизнер, що спеціалізувався на кафедрі, зайняв друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Тернопіль). Тема роботи: “Ізмаїл-бей Мустафа-оглу Гаспринський в українській та кримсько-татарській культурах: джерела та історіографія”
У 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках магістранти кафедри Дорожинська М., Галайчук І., Савіцький Р., Глінка Р., Клоновський Ю., дипломантка Пиндорак А. здобували 1-3 місцЯ на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у Національному університеті Острозька академія (м. Острог), Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті.