Наукова робота студентів

На кафедрі відбувається підготовка студентів за науковою спеціалізацією “Етнополітичні процеси в західноукраїнському регіоні у ХІХ-ХХ ст.: джерела та історіографія”, яка охоплює понад 30 студентів, що працюють у трьох наукових семінарах. У 2005-2016 рр. за підсумками кафедральних досліджень низка студентів (К.Жигня, О.Дутчак, І.Галайчук, Н.Нагорняк, П.Гава, М.Фіцич, В.Глизнар, В.Кочкодан, М.Дорожинська, І.Шиян, Р.Савіцький, Р.Глінка, І.Музичин, В. Василечко, Н. Зьола) опублікувала наукові статті в збірнику “Еврика” (м. Івано-Франківськ).
У 2010 р. тодішній студент 5 курсу В.Глизнер, що спеціалізувався на кафедрі, зайняв друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Тернопіль). Тема роботи: “Ізмаїл-бей Мустафа-оглу Гаспринський в українській та кримсько-татарській культурах: джерела та історіографія”
У 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рр. роках магістранти кафедри Дорожинська М., Галайчук І., Савіцький Р., Глінка Р., Клоновський Ю., дипломантка Пиндорак А. здобували 1-3 місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у Національному університеті Острозька академія (м. Острог), у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті.