Навчальні дисципліни

Нормативні навчальні дисципліни:

 • Архівознавство (доц.Кіндрачук Н.М, доц. Довган Ю.Л.);

 • Історіографія історії України (доц. Сигидин М.В., доц. Довган Ю.Л.);

 • Історіографія історії слов’ян (доц. Дебенко В.З.,   доц. КІндрачук Н.М.);

 • Історіографія всесвітньої історії (проф. Жерноклеєв О.С., доц. КІндрачук Н.М.);

 • Джерела з історії України (доц. Стефанюк Г.В.);

 • Джерелознавство ( доц. КІндрачук Н.М., доц. Стефанюк Г.В.);

 • Вступ до спеціальності (проф. Шологон Л.І. доц. Кіндрачук Н.М.);

 • Історична географія (доц. Стефанюк Г.В.);

 • Спеціальні історичні дисципліни (проф. Шологон Л.І.);

 • Теорія і методика наукового дослідження (доц. Стефанюк Г.В., доц.Кіндрачук Н.М.);

 • Історіографія: теорія і методологія (доц. Довган Ю.Л.).

Вибіркові навчальні дисципліни із спеціалізації : “ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ У ХІХ-ХХ СТ: ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ”

 • Етнополітичний розвиток Прикарпаття у ХІХ – поч. ХХ ст.: джерела та історіографія (проф. Шологон Л.І.);

 • Джерела до вивчення історії ЗУНР ( к. і. н., доц. КІндрачук Н.М.);

 • Етнополітичні процеси в Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ ст.: джерела та історіографія (доц. Довган Ю.Л.);

 • Етнополітичні процеси в Західній Україні в роки Другої світової війни: джерела та історіографія (доц. Стефанюк Г.В.);

Вибіркові курси:

 • Український самостійницький рух періоду Другої світової війни в джерелах, історіографії, персоналіях (доц. Марущенко О.В.);

 • Культурні процеси в Західній Україні у роки нацистської окупації: джерела та історіографія (доц. Стефанюк Г.В.);

 • Основи уніформістики і зброєзнавства України і зарубіжних держав (доц. Довган Ю.Л.).