Загальна інформація

ВІТАЄМО ВАС НА СТОРІНЦІ

КАФЕДРИ ІСТОРІОГРАФІЇ І ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА !

Загальна інформація

Кафедра історіографії і джерелознавства була створена на історичному факультеті за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у листопаді 2000 р. Потреба в її створенні зумовлювалася зростанням значущості спеціальних галузей історичних знань. Важливою підставою для відкриття кафедри стала наявність необхідного кадрового потенціалу. Зосередження наукового та організаційного потенціалу на одній кафедрі позитивно позначилося на підвищенні методичного й теоретичного рівня викладання історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, спеціалізованих і вибіркових навчальних курсів, а також сприяло підвищенню рівня підготовки відповідної навчально-методичної літератури та активізації наукової роботи викладачів і студентів у даному напрямі. На сьогоднішній день кафедра працює в наступному складі: Марущенко О.В. – завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент, Довган Ю.Л. – кандидат історичних наук, доцент, Стефанюк Г.В. – кандидат історичних наук, доцент, Кіндрачук Н.М. – кандидат історичних наук, доцент, Шологон Л.І. – доктор історичних наук, проф., Микитюк Г.К. – старший лаборант кафедри. В різний час на кафедрі працювали також доктор історичних наук, професор Савчук Б.П., який був завідувачем кафедри історіографії і джерелознавства у 2000 – 2005 рр.; доктор історичних наук, професор, директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Великочий В.С., доктор політичних наук, професор, начальник департаменту гуманітарної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Дерев’янко С.М., кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Соя М.М., доценти Кройтор В.К., Паньків М.І., ст. викл. Кочкін І.Т.

Навчальна лабораторія
У 2015 році при кафедрі історіографії та джерелознавства факультету історії, політології та міжнародних відносин було створено навчальну лабораторію спеціальних історичних дисциплін (далі – НЛСІД), реорганізовану із діючого з 2009 року кабінету нумізматики. Завідуючим лабораторією було призначено випускника даної кафедри, магістра історії Саганюка Володимира Федоровича. Приміщення в якому розташована лабораторія знаходиться на 6 поверсі гуманітарного корпусу університету у аудиторії 614. Кількість штатних одиниць – 1.
Робота НЛСІД проводиться згідно штатного розкладу та затвердженого плану роботи на кожен навчальний рік. У лабораторії сформовано нумізматичний, боністичний, фалеристичний та філателістичний матеріали, які допомагають студентам під час вивчення курсу «Спеціальні історичні дисципліни» за допомогою наочності повністю освоїти новий для себе матеріал.
При НЛСІД сформовано експозиційні стенди та зібрано роздатковий матеріал для студентів. Зібрано чималу кількість каталогів із нумізматики, які проливають світло на відкарбовані монети всіх країн світу та дають реальне уявлення про їхню ринкову вартість.
Експонати лабораторії використовуються при проведенні в університеті Днів абітурієнта та Днів відкритих дверей з профорієнтаційною метою, щоб відтворити майбутнім абітурієнтам картину, чим вони будуть займатися, коли оберуть для навчання факультет історії, політології та міжнародних відносин.
Завідувач лабораторії допомагає студентам та викладачам оцінити та надати інформацію про раритетні речі, які знаходяться у їхніх особистих колекціях.
В НЛСІД зібрано чималу кількість журналів «Нумізматика і фалеристика», інформація із яких допомагає студентам при підготовці семінарських занять.