Рейтингової оцінки роботи науково-педагогічних працівників кафедри історіографії і джерелознавства факультету історії, політології і міжнародних відносин за 2017 рік

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника Бали за блоками
1 блок

 

Статус професорсько-викладацького складу

 

2 блок

 

Навчально-методична робота

3

блок

 

Наукова робота

4 блок

 

Організаційна та громадська робота

5 блок

 

Профорієнтаційна та виховна робота

Загальна кількість

балів

1 Довган Ю.Л. 10 117 107 85 209 538
2 Кіндрачук Н.М. 141 97 13 65 312
3 Стефанюк Г.В. 10 284 42 93 29 476
4 Шологон Л.І. 221 172 107 102 626

 

 

 

Завідувач кафедри                                                   доц. Марущенко О.В.