Перелік вибіркових дисциплін кафедри історіографії і джерелознавства

Українська національна еліта на шляху до здобуття державної незалежності України (доц. Кіндрачук Н.М.).

Основи зброєзнавства і уніформі стики України (доц. Довган Ю.Л.).

Культурні процеси в Західній Україні в роки Другої світової війни: джерела та історіографія (доц. Стефанюк Г.В.).

Основи зброєзнавства і уніформістики країн світу (доц. Довган Ю.Л.).

Сучасна історіографія українського самостійницького руху 40-50-х рр. ХХ ст. (доц. Марущенко. О.В.).

Актуальні проблеми історіографії Другої світової війни: історіографія (доц. Марущенко О.В.).

Українське питання в роки Другої світової війни: історіографія (доц. Марущенко О.В.).

Нацистський окупаційний режим в  Україні 1941-1944 рр.: джерела та історіографія (доц. Марущенко О.В.).

Рух опору в Україні у 1941-1944 рр.: історіографія (доц. Марущенко О.В.).

Усна історія: теорія, методологія, практика (проф. Шологон Л.І.).

Національний архівний фонд України: процес формування та методика використання (проф. Шологон Л.І.).

Гендерні студії: здобутки української та зарубіжної історіографії  (проф. Шологон Л.І.).